خانه » آرایشی

نمایش 1–20 از 277 نتیجه

رنگ موی ماهگونی استریمو MA5/5.62

84,000 تومان

رنگ موی ماهگونی استریمو MA5/5.62

 • فوق العاده با کیفیت
 • آمونیاک بسیار پایین
 • حاوی کراتین و روغن آرگان
 • حجم تیوپ رنگ مو 100 میل
 • نسبت ترکیب 1 به 1/5 هست

رنگ موی قرمز فشن استریمو RI7/7.66

84,000 تومان

رنگ موی قرمز فشن استریمو RI7/7.66

 • فوق العاده با کیفیت
 • آمونیاک بسیار پایین
 • حاوی کراتین و روغن آرگاlن
 • حجم تیوپ رنگ مو 100 میل
 • نسبت ترکیب 1 به 1/5 هست

رنگ موی قرمز شرابی استریمو RI6/6.66

84,000 تومان

رنگ موی قرمز شرابی استریمو RI6/6.66

 • فوق العاده با کیفیت
 • آمونیاک بسیار پایین
 • حاوی کراتین و روغن آرگان
 • حجم تیوپ رنگ مو 100 میل
 • نسبت ترکیب 1 به 1/5 هست

رنگ موی شرابی استریمو V7/7.20

84,000 تومان

رنگ موی شرابی استریمو V7/7.20

 • فوق العاده با کیفیت
 • آمونیاک بسیار پایین
 • حاوی کراتین و روغن آرگان
 • حجم تیوپ رنگ مو 100 میل
 • نسبت ترکیب 1 به 1/5 هست

رنگ موی شرابی استریمو V6/6.20

84,000 تومان

رنگ موی شرابی استریمو V6/6.20

فوق العاده با کیفیت آمونیاک بسیار پایین حاوی کراتین و روغن آرگان حجم تیوپ رنگ مو 100 میل نسبت ترکیب 1 به 1/5 هست

رنگ موی شرابی استریمو V5/5.20

84,000 تومان

رنگ موی شرابی استریمو V5/5.20

 • وق العاده با کیفیت
 • آمونیاک بسیار پایین
 • حاوی کراتین و روغن آرگان
 • حجم تیوپ رنگ مو 100 میل
 • نسبت ترکیب 1 به 1/5 هست

رنگ موی نسکافه ای استریمو کد NE9/9.73

84,000 تومان
رنگ موی نسکافه ای استریمو کد NE9/9.73

مشخصات و ویژگی های محصول :

 • فوق العاده با کیفیت
 • آمونیاک بسیار پایین
 • حاوی کراتین و روغن آرگان
 • حجم تیوپ رنگ مو 100 میل
 • نسبت ترکیب 1 به 1/5 هست

رنگ موی نسکافه ای استریمو NE7/7.73

84,000 تومان

رنگ موی نسکافه ای استریمو NE7/7.73

 • فوق العاده با کیفیت
 • آمونیاک بسیار پایین
 • حاوی کراتین و روغن آرگان
 • حجم تیوپ رنگ مو 100 میل
 • نسبت ترکیب 1 به 1/5 هست

رنگ موی نسکافه ای استریمو NE5/ 5.73

84,000 تومان
رنگ موی نسکافه ای استریمو NE5/ 5.73

مشخصات و ویژگی های محصول :

 • فوق العاده با کیفیت
 • آمونیاک بسیار پایین
 • حاوی کراتین و روغن آرگان
 • حجم تیوپ رنگ مو 100 میل
 • نسبت ترکیب 1 به 1/5 هست

رنگ موی فندوقی استریمو CL7/7.72

84,000 تومان

مشخصات و ویژگی های محصول :

 • فوق العاده با کیفیت
 • آمونیاک بسیار پایین
 • حاوی کراتین و روغن آرگان
 • حجم تیوپ رنگ مو 100 میل
 • نسبت ترکیب 1 به 1/5 هست

رنگ موی فندقی استریمو CL5/5.72

84,000 تومان

مشخصات و ویژگی های محصول :

 • فوق العاده با کیفیت
 • آمونیاک بسیار پایین
 • حاوی کراتین و روغن آرگان
 • حجم تیوپ رنگ مو 100 میل
 • نسبت ترکیب 1 به 1/5 هست

رنگ موی فندوقی استریمو CL4/4.72

84,000 تومان

مشخصات ویژگی های محصول :

 • فوق العاده با کیفیت
 • آمونیاک بسیار پایین
 • حاوی کراتین و روغن آرگان
 • حجم تیوپ رنگ مو 100 میل
 • نسبت ترکیب 1 به 1/5 هست

رنگ موی کاراملی استریمو CA7/7.07

84,000 تومان

مشخصات و ویژگی های محجصول :

 • فوق العاده با کیفیت
 • آمونیاک بسیار پایین
 • حاوی کراتین و روغن آرگان
 • حجم تیوپ رنگ مو 100 میل
 • نسبت ترکیب 1 به 1/5 هست

رنگ موی کاراملی استریمو CA6/6.07

84,000 تومان

مشخصات و ویژگی های محصول :

 • فوق العاده با کیفیت
 • آمونیاک بسیار پایین
 • حاوی کراتین و روغن آرگان
 • حجم تیوپ رنگ مو 100 میل
 • نسبت ترکیب 1 به 1/5 هست

رنگ موی کاراملی استریمو CH5/5.7

84,000 تومان

مشخصات و ویژگی های محصول :

 • فوق العاده با کیفیت
 • آمونیاک بسیار پایین
 • حاوی کراتین و روغن آرگان
 • حجم تیوپ رنگ مو 100 میل
 • نسبت ترکیب 1 به 1/5 هست

رنگ موی قرمز فشن استریمو RI5/5.66

84,000 تومان

مشخصات و ویژگی های محصول :

 • فوق العاده با کیفیت
 • آمونیاک بسیار پایین
 • حاوی کراتین و روغن آرگان
 • حجم تیوپ رنگ مو 100 میل
 • نسبت ترکیب 1 به 1/5 هست

رنگ موی نسکافه ای استریمو NE6/6.73

84,000 تومان

مشخصات و ویژگی های محصول :

 • فوق العاده با کیفیت
 • آمونیاک بسیار پایین
 • حاوی کراتین و روغن آرگان
 • حجم تیوپ رنگ مو 100 میل
 • نسبت ترکیب 1 به 1/5 هست

رنگ موی استریمو کاراملی CA8/8.07

84,000 تومان

مشخصات و ویژگی های محصول :

 • فوق العاده با کیفیت
 • آمونیاک بسیار پایین
 • حاوی کراتین و روغن آرگان
 • حجم تیوپ رنگ مو 100 میل
 • نسبت ترکیب 1 به 1/5 هست
 

رنگ موی شکلاتی استریمو CA5/5.07

84,000 تومان

مشخصات و ویژگی های محصول :

 • فوق العاده با کیفیت
 • آمونیاک بسیار پایین
 • حاوی کراتین و روغن آرگان
 • حجم تیوپ رنگ مو 100 میل
 • نسبت ترکیب 1 به 1/5 هست