داروخانه بهشت درمان


دسته بندی محصولات


پريم ضدآفتاب 60 بژ پوست چرب 40م.ل

2,728,000 ریال

پريم ضدآفتاب 60 بژ روشن پوست چرب 40م.ل

2,318,800 ریال

2,728,000

15 %

پريم ضدآفتاب 50 رنگي جوان کننده 40م.ل

2,420,000 ریال

درماليفت ضدآفتاب 50 بژ روشن پوست چرب 1 40م.ل

1,965,150 ریال

2,183,500

10 %

دکتر ژيلا ضدآفتاب 95 رنگي 50م.ل

1,865,600 ریال

2,332,000

20 %

سي گل ضدآفتاب 60 انواع پوست 50م.ل

1,738,000 ریال

الارو ضدآفتاب 50 بدون رنگ فاقد چربي 40م.ل

4,603,500 ریال

5,115,000

10 %

الارو ضدآفتاب 50 بدون رنگ اسپات سولوشن 40م.ل

5,363,600 ریال

5,830,000

8 %

الارو ضدآفتاب 50 بژ طبيعي فاقد چربي 40م.ل

4,620,000 ریال

درماليفت ضدآفتاب 50 بژ تيره پوست چرب 3 40م.ل

2,096,160 ریال

2,183,500

4 %