داروخانه بهشت درمان


دسته بندی محصولات


سي گل کرم سوختگي پاي کودک 75م ل بيبي فرست

891,000 ریال

لافامه کرم ترميم کننده 30ميل

5,623,431 ریال

6,046,700

7 %

اسکين وان کرم ترميم کننده سيکا پلاس

1,738,000 ریال

ثمين کرم اوسرين اوره 10% 100م.ل

987,580 ریال

1,474,000

33 %

سي گل کرم ميموزا 10% بازسازي کننده 30م.ل

1,451,670 ریال

1,749,000

17 %

ثمين کرم نرم کننده حاوي اوسرين 100ميل

1,158,300 ریال

1,485,000

22 %

مديلن کرم بهبود دهنده اولترا 30م.ل

1,321,320 ریال

2,002,000

34 %

لافامه کرم احياکننده طروات بخش پوست

8,794,731 ریال

9,456,700

7 %