داروخانه بهشت درمان


دسته بندی محصولات


پاستا دل کاپيتانو خميردندان زنجبيل 75م.ل

1,980,000 ریال

2,750,000

28 %

ميسويک خميردندان حساس 75م.ل

873,180 ریال

891,000

2 %

ميسويک خميردندان روزانه سفيد کننده سطحي 75م.ل

715,000 ریال

پاستا دل کاپيتانو خميردندان حساس 75م.ل

1,727,000 ریال

تريزا مسواک فوکوس پروکلين نرم آبي

748,000 ریال

تريزا مسواک فوکوس پروکلين نرم بنفش

748,000 ریال

تريزا مسواک فيل گود اسمارت کلين نرم

1,375,000 ریال

تريزا مسواک کول اند فرش نرم آبي

1,452,000 ریال

تريزا مسواک وي کر متوسط سبز

858,000 ریال

تريزا مسواک وي کر متوسط قهوه اي

858,000 ریال

تريزا يدک مسواک پروکلين دوتايي

1,595,000 ریال

خميردندان سفيد کننده روزانه اکتي دنت

334,400 ریال

352,000

5 %

کانفيدنت مجيک براش 6تا 12 زرد

308,000 ریال

کانفيدنت مسواک بين دنداني 0.45 سايز 1 نارنجي 6ع

1,430,000 ریال

کانفيدنت مسواک فلي دنت نرم کودک

484,000 ریال

کانفيدنت مسواک متوسط کر 01 صورتي

1,452,000 ریال

کانفيدنت مسواک مجيک براش 6تا 12 جايزه دار ابي

484,000 ریال

کانفيدنت مسواک هپي اسکول 3تا6 قرمز

434,500 ریال

ماهان خلال نخ دندان کماني صورتي 30 ع

385,000 ریال

مسواک 2080 متوسط ديپ کلين قرمز

473,000 ریال

مسواک 2080 مجيک متوسط زرد

473,000 ریال

مسواک 2080 مجيک متوسط قرمز

473,000 ریال

مسواک 2080کلاسيک متوسط

473,000 ریال

مسواک 2080کلاسيک متوسط سبز

473,000 ریال

مسواک 2080متوسط ديپ کلين

473,000 ریال

مسواک 2080متوسط ديپ کلين زرد

473,000 ریال

مسواک 2080مجيک متوسط ابي

473,000 ریال

مسواک 2080مجيک متوسط سبز

473,000 ریال

مسواک کودک تريزا مدل پروکلين براي کودکان 3 تا 6 سال

1,386,000 ریال

ميسويک نخ دندان پرو-سنس 50م

605,000 ریال

پاستا دل کاپيتانو خميردندان محافظ ک

1,925,000 ریال

2,750,000

30 %

پاستا دل کاپيتانو خميردندان محافظ لثه 75م.ل

2,178,000 ریال

2,420,000

10 %

پاستا دل کاپيتانو خميردندان ضد جرم سيگار 75م.ل

2,145,000 ریال

2,750,000

22 %