داروخانه بهشت درمان


دسته بندی محصولات


دستکش جراحي 7

132,000 ریال

دستکش جراحي 7.5

132,000 ریال

دستکش جراحي 8

132,000 ریال

دستکش لاتکس L بسته بندي 100 عددي

1,430,000 ریال

دستکش لاکتس M مدي اسمت 100 عددي

2,090,000 ریال

2,200,000

5 %

دستکش لاکتس بيو بست 100 عددي مديوم

2,145,000 ریال