داروخانه بهشت درمان


product

داروخانه بهشت درمان/ بهداشت فردي / کرم و روغن ضدآفتاب / الارو ضدآفتاب 50 بژ روشن فاقد چربي و پاراپن40م.ل

الارو ضدآفتاب 50 بژ روشن فاقد چربي و پاراپن40م.ل

بیشتر بخوانید ...

  • الارو ضدآفتاب ۵۰ بژ روشن فاقد چربي و پاراپن۴۰م.ل
  • وجود اکتیل منوکسی سینامات و متیل بنزیلیدن کامفور، فلیتری در برابر اشعه UVB است. بوتیل منوکسی دی بنزوئیل متان، فیلتری در برابر اشعه UVA خورشید است. تیتانیوم دی اکسید این محصول، فیلتری فیزیکی در برابر اشعه UV است. سبومین SB12 موجود در این کرم ضد آفتاب با خا


موجود در انبار :


4,950,000

4,752,000

ریال
نقد و بررسی اجمالی

الارو ضدآفتاب 50 بژ روشن فاقد چربي و پاراپن40م.ل

مشخصات فنی محصول

الارو ضدآفتاب 50 بژ روشن فاقد چربي و پاراپن40م.لنظرات کاربران

الارو ضدآفتاب 50 بژ روشن فاقد چربي و پاراپن40م.لالارو ضدآفتاب 50 بژ روشن فاقد چربي و پاراپن40م.ل